Eduroam Kullanımı

LINUX için ayarlar

Linux işletim sistemlerinde, WPA ve üzeri güvenlik seviyesindeki kablosuz ağlara bağlanabilmek için kullanılan wpa_supplicant uygulaması yardımı ile IEEE802.1x ağa ve dolayısıyla Eduroam'a bağlanılabilinir. Bunun için öncelikle wpa_supplicant uygulamasının kurulu olması gerekmektedir.

Bu işlemi, debian tabanlı sistemlerde apt-get install wpasupplicant komutu ile veya diğer Linux türevleri gibi paket yöneticinizi kullanarak kurulum yapabilirsiniz.

 /etc/wpa_supplicant veya kurulumun gerçekleştiği dizine, wpa_supplicant.conf isimli bir dosya oluşturarak içerisine aşağıdaki örnekte olduğu gibi yapılandırma dosyasını giriniz (Kullanıcı adı ve parola olarak size verilen değerleri giriniz):

network={

ssid="eduroam"
key_mgmt=IEEE8021X
eap=TTLS
phase2="auth=PAP"
anonymous_identity="kullanıcı_adı@comu.edu.tr"
identity="
kullanıcı_adı@comu.edu.tr"
password="
parolanız"

}

Bilgisayarınızda yer alan kablosuz ağ bağdaştırıcısının ismine göre, aşağıdaki veya benzeri komut girerek ağa bağlanınız:

wpa_supplicant -w -B -i eth2 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -D wext
(wpa_supplicant kullanimi icin, man wpa_supplicant ve man wpa_supplicant.conf komutlarina basvurunuz.)

kablosuz ağ bağdaştırıcının ip alması için

dhclient eth2

kullanınız. (eth2 örnek kablosuz ağ bağdaştırıcı ismi)